พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 16 26
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 35 35
www.tmd.go.th