พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 22 30
แม่ฮ่องสอน   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 32
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 31
มหาสารคาม   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th