พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th