พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th