พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 27 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 27 36
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th