พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 29
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 27
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th