พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
หนองคาย   อากาศเย็น 19 32
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 32
นครพนม   อากาศเย็น 17 32
สกลนคร   อากาศเย็น 17 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
บึงกาฬ   อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th