พยากรณ์อากาศ 20 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
หนองบัวลำภู   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th