พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 32
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 29
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 32
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
พังงา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th