พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
เลย   อากาศหนาว 15 34
อุดรธานี   อากาศเย็น 19 33
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th