พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th