พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 35
เพชรบูรณ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 36
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th