พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th