พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 18 33
เลย   อากาศหนาว 14 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 34
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th