พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 16 31
เพชรบูรณ์   อากาศหนาว 15 32
เลย   อากาศหนาว 13 31
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 33
ชลบุรี   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th