พยากรณ์อากาศ 09 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 38
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th