พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 33
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 35
www.tmd.go.th