พยากรณ์อากาศ 12 ก.ค. 63
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th