พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 29
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 22 30
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
ร้อยเอ็ด   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th