พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th