พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
สุโขทัย   อากาศเย็น 20 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
นครศรีธรรมราช คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th