พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 35
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th