พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
สุโขทัย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 24 35
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th