พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 23 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
กาญจนบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th