พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th