พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
ลำปาง   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 30
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th