พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
ลำปาง   อากาศเย็น 16 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 25 35
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th