พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th