พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
เลย   อากาศเย็น 21 31
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 30
สกลนคร   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th