พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
เลย   อากาศหนาว 14 33
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
ระยอง   อากาศเย็น 22 32
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 20 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th