พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 31
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 22 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th