พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th