พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th