พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
ตราด   อากาศเย็น 22 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th