พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 25 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 40
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
ตราด   มีเมฆบางส่วน 27 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th