พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 34
www.tmd.go.th