พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th