พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 22 36
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 36
ร้อยเอ็ด   มีเมฆบางส่วน 24 35
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
ชัยภูมิ   มีเมฆบางส่วน 22 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th