พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศหนาว 14 33
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 37
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 25 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 32
หาดใหญ่   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th