พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 35
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th