พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 26 32
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th