พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 27 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th