พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 17 30
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th