พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th