พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   อากาศหนาว 17 30
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 18 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th