พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th