พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
เลย   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th