พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 35
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 23 34
สมุทรสาคร คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th