พยากรณ์อากาศ 31 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 20 39
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th