พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
www.tmd.go.th