พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
ขอนแก่น   อากาศหนาว 17 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th