พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 37
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 21 39
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 26 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th