พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th