พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 36
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 36
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 24 35
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 19 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
บึงกาฬ   มีเมฆบางส่วน 20 34
www.tmd.go.th