พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th