พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 27 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th