พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th