พยากรณ์อากาศ 31 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th