พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th