พยากรณ์อากาศ 22 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
www.tmd.go.th