พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 32
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 34
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th