พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 21 35
www.tmd.go.th