พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th