พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
นครราชสีมา   อากาศเย็น 23 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th