พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th