พยากรณ์อากาศ 23 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 35
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th