พยากรณ์อากาศ 21 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 31
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
พัทยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 35 35
www.tmd.go.th