พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th