พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th