พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
สระแก้ว   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 30 32
ปราจีนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 32
จันทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ฉะเชิงเทรา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th