พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th