พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศหนาว 12 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 32
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 21 33
www.tmd.go.th