พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 25 34
พังงา   มีเมฆบางส่วน 22 33
www.tmd.go.th