พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 17 30
ขอนแก่น   อากาศหนาว 13 27
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
พังงา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th