พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 17 37
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 21 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th