พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 41
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 28 39
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th