พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 15 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 15 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th