พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 16 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 35
กาฬสินธุ์   มีเมฆบางส่วน 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th