พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 21 29
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th