พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 35
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 18 36
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th