พยากรณ์อากาศ 20 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 31
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th