พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 37
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th