พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th