พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th