พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 61
เชียงใหม่   มีเมฆบางส่วน 26 39
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 36
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 40
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 23 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th