พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 30
นครสวรรค์   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ชลบุรี   อากาศเย็น 21 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th