พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 18 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 18 32
นครสวรรค์   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th