พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 22 30
ศรีสะเกษ   ฝน 20 % ของพื้นที่ 22 31
บุรีรัมย์   ฝน 30 % ของพื้นที่ 21 31
นครสวรรค์   ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th