พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 37
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th