พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 26 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th