พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 28
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th