พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 23 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th