พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th