พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 22 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 23 35
บึงกาฬ   มีเมฆบางส่วน 20 34
www.tmd.go.th