พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 29 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th