พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 37
ตาก   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th