พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th