พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 29
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
ลพบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th