พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th