พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th