พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
น่าน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th