พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
น่าน   อากาศหนาว 15 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 21 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th