พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 36
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
มหาสารคาม   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th