พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 31
มุกดาหาร   อากาศเย็น 19 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 22 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th