พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th