พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 27
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th