พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th