พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 34
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th