พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th