พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th