พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 31
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 19 33
www.tmd.go.th