พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th