พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 30
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th