พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th