พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 19 27
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 20 27
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 30
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 27
www.tmd.go.th