พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th