พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th