พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 20 37
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th