พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
นครนายก   มีเมฆบางส่วน 24 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th