พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th